Policija ir bendruomenės sutelktumas išgelbėjo žmogų

2020-01-31